สพอ.สุวรรณภูมิ เตรียมการรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพานิชย์

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 10 เมษายน 2561 ทีมงานพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายอำเภอสุวรรณภูมิ เตรียมการให้การต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร พร้อมคณะ ซึ่งจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกกิจชุมชนบ้านเหม้า ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.

(Visited 28 times, 1 visits today)