6 เมษายน 2561 พช สุวรรณภูมิขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทต.สุวรรณภูมิ

@ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ 6 เมษายน 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ นางสุมาลี ทองหนา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลสุวรรณภูมิ ณ ที่ทำการกำนันฯ หมู่ที่ 5 คุ้มใต้ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 28 times, 1 visits today)