6 เมษายน 2561สพอ.สุวรรณภูมิ จัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนแก้จน ที่ตำบลทุ่งศรีเมือง

@ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@6 เมษายน 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากรพัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสุมาลี  ทองหนา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลทุ่งศรีเมือง ดำเนินการจัดตั้ง “กลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนแก้จน” ที่ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งศรีเมือง บ้านไผ่เงิน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 37 times, 1 visits today)