8 มีนาคม 2561 ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ มอบสัตตสดกมหาทาน

8 มีนาคม 2561 ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ มอบสัตตสดกมหาทาน ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ครอบครัวนายสวัสดิ์ โซ่พลงาม ครอบครัวนางชนัดดา ระวัง ครอบครัวนางเทียน ดีหนองยาง

(Visited 30 times, 1 visits today)