7 มีนาคม 2561 นายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานฯ เปิดงาน”โครงการตลาดนัดของดี กลุ่มอาชีพสตรีสุวรรณภูมิ และวันสตรีสากล ปี 2561″

7 มีนาคม 2561 นายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานฯ เปิดงาน”โครงการตลาดนัดของดี กลุ่มอาชีพสตรีสุวรรณภูมิ และวันสตรีสากล ปี 2561″ โดย มี นางภัทรวดี สมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
– มอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์
– คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีฯ เดินแฟชั่นโชว์ “ไหมไทย”
– กิจกรรมประกวดร้องเพลง
– ประกวดบู๊ธนิทรรศการ /สำรับอาหาร/ส้มตำ

ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 82 times, 1 visits today)