สพอ.สุวรรณภูมิ นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ร่วมกิจกรรม “สุวรรณพิทย์ 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทุ่งเมืองทอง”

@ร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย @ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ นำที่มงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ร่วมกิจกรรม “สุวรรณพิทย์ 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทุ่งเมืองทอง” ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 58 times, 1 visits today)