สพอ.สุวรรณภูมิ สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศระดับอำเภอ /ตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๑

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ทีมงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ นายชวลิต นำภา พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 ตำบลสระคู ณ ห้องประชุมแผ่นดินทองอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 16 times, 1 visits today)