ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองละติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองละติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พร้อมกับทีมงานพัฒนานาชุมชน และผู้นำสตรีที่เสนอขอยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมแผ่นดินทอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 23 times, 1 visits today)