สัมมาชีพชุมชนที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาขัน

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 7กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.อาทิตย์ ทองไทยได้เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านหัวดง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 53 times, 1 visits today)