รับชม conference ทาง TV พช. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 7กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมทีมงานฯ ร่วมรับชม conference ทาง TV พช. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สพอ.สุวรรณภูมิ

(Visited 15 times, 1 visits today)