ทีมงาน พช.สุวรรณภูมิ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมทีมงานฯ ประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 26 times, 1 visits today)