6 กุมภาพันธ์2561 สพอ.สุวรรณภูมิประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

@ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้  นางสาวพีรญา  ทองดี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหินกองค่ะ วาระเพิ่มสมาชิก กู้ยืม และสมัครองค์กรสตรี   ณ ที่ทำการ คก.สต. ตำบลหินกอง หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 36 times, 1 visits today)