6 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.สุวรรณภูมิประชุมบูรณาการแผนตำบลทุ่งกุลาตำบลทุ่งกุลา

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ นางพิณผกา วงษ์แสน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และ นายอิทธิพล  กาแก้ว นักวิชาการพัฒนานาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนชุมชนตำบลกับทีมผู้นำตำบลทุ่งกุลา ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 27 times, 1 visits today)