ยามเย็นกับเส้นทางหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

@ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมทีมงานเตรีมพร้อมสำรวจหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 52 times, 1 visits today)