นายทรงยศ ดวงคำบุตร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุวรรณคูหา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู