นางอดิศร พรหมอยู่ รักษาการพัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ หอประชุมบ้านร่องกาศ หมู่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 18 กันยายน 2561

นางอดิศร  พรหมอยู่ รักษาการพัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน  ณ หอประชุมบ้านร่องกาศ หมู่ 9  ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น   ในวันที่  18  กันยายน  2561

 

(Visited 19 times, 1 visits today)