กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (OTOP Generation Next)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (OTOP Generation Next) วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรม TK Palace and Convention น.ส. ปุญชญา โภคินปชาโชติ หมู่6 ท่าเคย ตุ๊กตาดูดกลิ่น ไทยประดิษญ์และถ่านไม้สนดูดกลิ่น

 

 

(Visited 46 times, 1 visits today)