ประชุมสตรีประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสวนผึ้ง ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม ขับเพื่อเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานสตรีอาสาพัฒนา อำเภอสวนผึ้ง

(Visited 21 times, 1 visits today)