ประชุมขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อำเภอสวนผึ้ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้งและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ประชุมขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อำเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่1 บ้านสวนผึ้ง หมู่ที่2บ้านท่ามะขาม หมู่ที่5 บ้านห้วยแห้ง ตำบลตะนาวศรี หมู่ที่6 บ้านท่าเคย ตำบลท่าเคย และหมู่ที่3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท โดย นายทรัฑ เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง เข้าร่วมให้กำลังใจ

(Visited 40 times, 1 visits today)