การศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ณ บ้านสะนำ หมู่ที่ 2 และ บ้านห้วยหนามตะเข้ หมู่ที่10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้งนำคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีอำเภอสวนผึ้ง จำนวน2หมู่บ้านคือ 1. หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี 2.ม.6 บ้านท่าเคย ตำบลท่าเคย จำนวน 100 คน ณ หมู่ที่2 บ้านสะนำ และหมู่ที่10 บ้านห้วยหนามตะเข้  ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย ชมการละเล่นบ้านๆ ชมการดักสัตว์สมัยโบราณ ดูต้นไม้ใหญ่ ศึกษาการปลูกผักมหัศจรรย์ และตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดนัดซาวไฮ่” บ้านไฮ่ บ้านเฮา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

(Visited 131 times, 1 visits today)