การประชุมสตรีอาสาพัฒนาประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางนวพร  สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง นางภรมน นรการกุมพล ประธานสตรีอาสาพัฒนาอำเภอสวนผึ้ง และสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาอำเภอสวนผึ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมจัดงานวันสตรีไทย ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ลานที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง

(Visited 18 times, 1 visits today)