การมอบรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ก่อนเริ่มวาระการประชุม ได้มีการมอบรางวัล ให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ในปีนี้อำเภอสวนผึ้งได้รับรางวัล 2 รางวัลดังนี้
๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รองชนะเลิศ บ้านฝาปก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
๒ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.)ชาย ได้แก่ นายบุญส่ง แสงอ่อน ผู้นำอช.ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
โดยมีนางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้งร่วมมาให้กำลังใจ

(Visited 25 times, 1 visits today)