ประชุมหารือการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 8.30-16.30 น ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะนาวศรี

ศปน.คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประกอบด้วย นางสาววาสนา ยึดเหนี่ยว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นายชวลิต  ธรรมวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ของอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านท่าเคย ม.6 ต.ท่าเคย, บ้านผาปก ม.3 ต.สวนผึ้ง, บ้านสวนผึ้ง ม.1 ต.ตะนาวศรี, บ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี และบ้านห้วยแห้ง ม.5 ต.ตะนาวศรี  ผลการปฏิบัติงานให้คำแนะนำ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

(Visited 127 times, 1 visits today)