เยี่ยมครัวเรือนยากจน ผลจากการสำรวจ จปฐ. ปี2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้งนายฑรัท  เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย  นางนวพร  สินคง พัฒนาการอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ครัวเรือนยากจน อำเภอสวนผึ้ง มีผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ในปี 2560 เรื่องเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 30 ราย

(Visited 51 times, 1 visits today)