เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจตลาดประชารัฐ

อำเภอสวนผึ้งเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้,ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ,ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด,ตลาดประชารัฐ Modern Trade , ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ,ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เชิญชวนผู้สนใจมาลงทะเบียน และสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสวนผึ้ง ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560

(Visited 63 times, 1 visits today)