ประชุมกลุ่มสตรีอาสา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เข้าชม 27 ครั้ง

@สวนผึ้ง วันนี้เวลา 9.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ห้องประชุมชั้น 2 นางภรมล นรกาลกุมพล พร้อมด้วยนางนวพร  สินคง พัฒนาการอำเภอ และสมาชิกสตรีอาสาอำเภอสวนผึ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

(Visited 27 times, 1 visits today)