24 ส.ค.2560 เวลา09.00น. นายอาทร อร่ามวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ สพจ.พัทลุง นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) แก่คณะกรรมการ กข.คจ. ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 7กองทุน ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์

[...]

อ่านต่อ

25-26 สค.60 ร่วมกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานฯจัดโดย ปชส.พัทลุง

[...]

อ่านต่อ