สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานหมู่บ้านริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอศรีนครินทร์

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานหมู่บ้านริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ [...]

อ่านต่อ