ตรวจเยี่ยมการทำฝายมีชีวิต

วันที่ 26 มี.ค. 2561 อ.ศรีนครินทร์จ.พัทลุง นางสาวอรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ และนางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ ตรวจเยี่ยมการทำฝายมีชีวิต ซึ่งดำเนินการโดย จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 402 (ช.402) และผู้ปกครองท้องที่ ณ บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

(Visited 53 times, 1 visits today)