ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑

21 มีนาคม 2561 อำเภอศรีนครินทร์ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่ารการอำเเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน กอองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลรวม ๓๓ คน โดยนางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอ.ศรีนครินทร์ เป็นประธาน

(Visited 23 times, 1 visits today)