ประชุมทีมขับเคลื่อน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

19 มีนาคม 2561 อำเภอศรีนครินทร์ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อซักซ้อมและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ เวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิและหน้าที่การอยู่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

(Visited 25 times, 1 visits today)