7 กันยายน 2560 พิธีเปิดงานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม ของดีศรีนครินทร์ ครั้งที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี และนายอำเภอศรีนครินทร์ กล่าวต่อนรับ

[...]

อ่านต่อ

7-13 กย.2560 ขอเขิญเที่ยวงาน วัฒธรรมประเพณีวัฒนธรรม ของดีศรีนครินทร์ ณ บริเวณหน้าตลาดนัด หน้าที่ว่าการอำเภอ ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำหน่ายสินค้าOTOP การแสดงของนักเรียน ประกวดร้องเพลง นิทรรศการของหน่วยงาน นาวาพาโชค รำวงย้อนยุค และ ชม ชิม ฟรี ขนมพื้นบ้าน

[...]

อ่านต่อ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 โครงการขับเคลื่อนทุนชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง หมู่ที่ 1 บ้านคลองหมวย ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ [...]

อ่านต่อ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 โครงการขับเคลื่อนทุนชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ [...]

อ่านต่อ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560 (โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยวน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ สวัสดิ์ ปี ๒๕๖๐(สวัสดิ์) [...]

อ่านต่อ