25-26 สค.60 ร่วมกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานฯจัดโดย ปชส.พัทลุง

(Visited 34 times, 1 visits today)