24 ส.ค.2560 เวลา09.00น. นายอาทร อร่ามวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ สพจ.พัทลุง นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) แก่คณะกรรมการ กข.คจ. ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 7กองทุน ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์

(Visited 7 times, 1 visits today)