พิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีฯ อำเภอศรีนครินทร์

ปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีฯ อำเภอศรีนครินทร์ 6 ม.ค.60

(Visited 10 times, 1 visits today)