มอบข้าวสารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.3 ต.ชุมพล

มอบข้าวสารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง จำนวน 95 ชุด ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองเสม็ด ม.3 ต.ชุมพล

(Visited 10 times, 1 visits today)