โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

นางบุญเทียม ดีประสิทธิ์

พัฒนาการอำเภอสบปราบ

นางอรุณศรี ใจมนต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สมัย)

นางสาวสุดารัตน์ ล่ำงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (แม่กัวะ/นายาง)

นางสุรีรัตน์ ทาฟู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สบปราบ)

นางนฤมล เตจ๊ะ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน กทบ.

(Visited 94 times, 1 visits today)