ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนายาง

28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สพอ.สบปราบ  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนายาง เพื่อชี้แจงการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ณ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลยาง หมู่ 4 ต.นายาง โดยมีประธานฯสตรีหมู่บ้าน และตัวแทนสตรีหมู่บ้าน ต.นายาง ทั้ง 10 หมู่ เข้าร่วมประชุม

(Visited 15 times, 1 visits today)