นางวรารัตน์ แน่นอุดร

ตำแหน่งรักษาการพัฒนาการอำเภอศรีวิไล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ