ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ

นางภัทราวดี หมั่นเรียน

พัฒนาการอำเภอศรีธาตุสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
ประกาศอำเภอศรีธาตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้