สพอ.ศรีสงคราม …ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.บ้านปากยาม

เข้าชม 5 ครั้ง

>>>วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายชนาภัทร  สอนซ้าย นว.พช.ชำนาญการ (พัฒนากร) ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) บ้านปากยาม หมู่ที่ 4 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ศาลาวัดกัลยาราม บ้านปากยาม หมู่ 4 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

–เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565–

>> Change for Good<<

(Visited 5 times, 1 visits today)