สพอ.ศรีสงคราม .. ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563

เข้าชม 3 ครั้ง

>>>วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยนายชนาภัทร  สอนซ้าย นว.พช.ชำนาญการ (พัฒนากร) ผู้รับผิดชอบกองทุน และจนท.กองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน และการจัดกิจกรรม กทบ.สัมพันธ์อำเภอศรีสงคราม

>> ในการนี้ นายชาญชัย  มัยวงค์ ประธานเครือข่าย กทบ. พร้อมคณะ ได้นำกระเช้าปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ท่านพัฒนาการอำเภอศรีสงคราม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

–เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565–

>> Change for Good<<

(Visited 3 times, 1 visits today)