พก.ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง บ.นาจาน ม.8

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน  ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ เข้ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลบ้านเอื้อง โดยมีนายอนวัช   นาจรุญ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอศรีสงครามเป็นประธานเปิด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคมบ้านนาจาน หมู่ที่ 8

(Visited 8 times, 1 visits today)