สพอ.ศรีสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เดือน ส.ค.62

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 19 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น.นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงครามประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ งานนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด/อำเภอ และงานสำคัญต่างๆ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2

(Visited 2 times, 1 visits today)