พก.ร่วมเป็นวิทยกร โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้ นายชนาภัทร สอนซ้าย นว.พช.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกอาชีพการมัดย้อมผ้าคราม (เสื้อมัดย้อม) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีเวินชัย ม.13 ต.สามผง

(Visited 3 times, 1 visits today)