พก.พร้อมกับทีมสร้างสุขตำบล สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ครัวเรือน ตามโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข”

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายชนาภัทร สอนซ้าย นว.พช.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข” (ครัวเรือนพัฒนาได้) ในการนี้มีเครือข่ายพัฒนา (ปศุสัตว์อำเภอ/ประมงอำเภอ/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่) ร่วมมอบปัจจัยการผลิตและเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านสามผง หมู่ที่ 9 ตำบลสามผง

(Visited 2 times, 1 visits today)