พก.ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายชนาภัทร  สอนซ้าย นว.พช.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมการบริหารการเงินชุมชน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารนี้ได้” เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายมีการจัดการหนี้ภายในครัวเรือนให้ลดน้อยลง ณ ศาลาประชาคมบ้านไทยสบาย หมู่ที่ 11 ตำบลสามผง

(Visited 3 times, 1 visits today)