พก.ร่วมปลูกต้นไผ่ สืบสานประเพณีไหลเรือไฟ บ.จอมศรี ม.7

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานการปลูกต้นไผ่ กว่า 400 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไผ่ สืบสานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ตามแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ณ ป่าชุมชนบ้านจอมศรี ม.7 ต.นาเดื่อ ในการนี้ นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน  ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายเพียว ศิริวงค์ นว.พช.ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 6 times, 1 visits today)