สพอ.ศรีสงคราม ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ.ศรีเวินชัย

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้ นายชนาภัทร สอนซ้าย นว.พช.ชำนาญการ จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยมีนายวิทยา  วิริพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมในการให้ความรู้การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีเวินชัย หมู่ 6 ต.สามผง

(Visited 11 times, 1 visits today)