สพอ.ศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับ นายรักสกุล  สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณหอพระไตรปิฎก บ้านสามผง ตำบลสามผง ในการนี้ นายทศพร  แก้วดี พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.ศรีสงคราม ผู้นำ อช.ตำบล และเครือข่ายภาคีการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอพระไตรปิฎก บ้านสามผง ตำบลสามผง

(Visited 15 times, 1 visits today)